...Często działanie Jedi jest niewielke, ale skutki są ogromne....
Home | Forum | FTP | Zaloguj

Linki

Port kosmiczny

       Trafiłeś do portu kosmicznego na planecie Alturia V, siedzibie Zakonu Force Crusaders. Z tego miejsca możesz wybrać się w odległe zakątki Galaktyki. Wybierz cel podróży - aktualnie linia obsługuje połączenia do następujących systemów:

OFICJALNA STRONA STAR WARS

BIBLIOTEKA OSSUS

IMPERIAL CITY ONLINE

SLUIS VAN

BASTION POLSKICH FANóW STAR WARS

ARCHIWUM STAR WARS MULTIMEDIA PAGE

STARWARS.PL LISTA DYSKUSYJNA

STAR WARS: THE OUTER RIM

NOWA GILDIA STAR WARS

STARWARSY

DARK STARWARS

POWER OF THE LIGHT SIDE

BROTHERHOOD OF THE SITH

HOLONET

       

NASZ BANNER:

Wersja statyczna

KOD HTML DO WSTAWIENIA NA STRONIE:

<A HREF="http://force-crusaders.org" target=_top> <img src="http://force-crusaders.org/ftp/promo/bannery/banner.jpg"></A>

lub

Wersja Flash

KOD HTML DO WSTAWIENIA NA STRONIE:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab# version=6,0,0,0" id="1" height="50" width="400"> <PARAM NAME=movie value="http://force-crusaders.org/ftp/promo/bannery/1.swf"> <PARAM NAME="quality" value="best"><PARAM NAME=bgcolor value=#FFFFFF> <EMBED src="http://force-crusaders.org/ftp/promo/bannery/1.swf" quality="best" bgcolor=#FFFFFF type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" height="50" width="400"></OBJECT>

Bannery historyczne

Poniżej zamieszczamy listę bannerów, które były wykorzystywane w Zakonie FC w latach 1999-2003. Są to bannery historyczne, które dla odwiedzających tę stronę mogą nie mieć wielkiej wartości jeśli chodzi o wykonanie graficzne, dla nas jednak mają one wartość symboliczną. Są bowiem świadectwem rozwoju Zakonu od tamtych lat. Jeżeli ktoś chce, może oczywiście wstawić taki banner do naszej strony, jeżeli uzna, że taki mu "pasuje". :)

dodane przez Pio^FC

Autorem jest Mistrz Kianthar^FC
Ostatnia zmiana: 20101222 11:49:13