Regulamin

Przedstawiony powyżej regulamin jest dokumentem opracowanym przez Radę Zakonu w roku 2016.

Jest to nowelizacja regulaminu opracowanego w 2006 roku. Ten z kolei został zmieniony na podstawie poprzedniego regulaminu, obowiązującego zakonników w latach 1998-2006.

  1. Zakon Force Crusaders jest organizacją zrzeszającą miłośników świata Gwiezdnych Wojen.
  2. Przynależność do Zakonu jest dobrowolna i wiąże się z obowiązkiem przestrzegania rządzących nim praw.
  3. Force Crusaders jest organizacją kierującą się zasadami hierarchiczności. Hierarchię w Zakonie reprezentuje system rang: Adept, Uczeń, Rycerz Jedi, Mistrz Jedi.
  4. Najwyższą władzę w Zakonie sprawuje Rada składająca się z wybranych Mistrzów Jedi.
  5. Decyzje Rady Zakonu są ostateczne i obowiązujące z chwilą ich ogłoszenia.
  6. Rada Zakonu może nadawać zakonnikom funkcje stałe wiążące się z dodatkowymi prawami i obowiązkami, odpowiednio do potrzeb Zakonu.
  7. O przyjęciu Zakonnika do Zakonu oraz awansach decyduje Rada Zakonu lub zakonnicy pełniący odpowiednie funkcje, wyznaczeni przez Radę.
  8. Nieaktywni Zakonnicy są przenoszeni do Hibernatorium.
  9. Obowiązkiem każdego Zakonnika jest zachowanie godne członka Zakonu Force Crusaders zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Zakonu, oraz podporządkowanie się decyzjom Rady w sprawach Zakonnych.
  10. Nagrody, kary oraz przypadki nie objęte Regulaminem ustala Rada.